Позначка: COVID-19

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань»

З текстом даного  проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-porjadku–provedennja-klinichnih-viprobuvan-likarskih-zasobiv-ta-ekspertizi–materialiv-klinichnih-viprobuvan

Терміново! Інформаційне повідомлення – оголошення про формування групи експертів за напрямом «Модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я»

З текстом  повідомлення і вимогами до кандидатів в частині експертів відповідного професійного спрямування можна ознайомитись на сайті МОЗ України за…

На погодження проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400»

З текстом даного  проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-vid-12-travnja-2010-roku–400

На погодження проект Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

З текстом даного  проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-rozdilu-ii-prikincevi-ta-perehidni-polozhennja-zakonu-ukraini–pro-vnesennja-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukraini-ta-inshih-zakoniv-ukraini-schodo-pidtrimki-platnikiv-podatkiv-na-period-zdijsnennja

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam