Діяльність ООРММПУ

ГО «ООРММПУ» є всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, яке об’єднує 12 обласних організацій роботодавців фармацевтичної промисловості України, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю такими засобами (близько 80 підприємств).

ГО «ООРММПУ» здійснює свою діяльність відповідно до задекларованих цілей та завдань, основними з яких є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств фармацевтичної промисловості, представництво та захист законних інтересів роботодавців – членів ООРММПУ та робітників, працюючих на підприємствах фармацевтичної промисловості у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі і їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, підтримка і захист інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними лікарськими засобами.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.

Представники ГО «ООРММПУ» входять до складів Національної Тристоронньої соціально-економічної Ради, Дорадчої ради Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, соціально-економічної ради при МОЗ України, Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України, правління фонду соціального страхування, Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Громадської ради при Державній регуляторній службі України, Громадської ради при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Оперативна діяльність.

Наші представники приймають участь у підготовці та опрацюванні проектів законодавчих актів та постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, активно працюють у складі робочих груп Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, тощо.

У 2017- 2018 роках представники ГО «ООРММПУ» приймають активну участь у підготовці проекту Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, яка укладається між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об`єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками.