Місяць: Листопад 2021

На погодження проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-pereliku-tovariv-jaki-majut-pravo-pridbavati-ta-prodavati-aptechni-zakladi-ta-ih-strukturni-pidrozdili

На погодження проект наказу МОЗ України “Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Норми радіаційної безпеки України…”

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-derzhavnih-sanitarnih-norm-ta-pravil-normi-radiacijnoi-bezpeki-ukraini-zabezpechennja-sanitarnogo-ta-epidemichnogo-blagopoluchchja-naselennja-v-planovih-situacijah-oprominennja-nrbu-2021-p

Повторно! Проект Галузевої угоди на погодження

Проєкт ГАЛУЗЕВА УГОДА між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Профспілкою працівників хімічних…

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Надання допомоги при спонтанному внутрішньомозковому крововиливі»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-standartiv-medichnoi-dopomogi-nadannja-dopomogi-pri-spontannomu-vnutrishnomozkovomu-krovovilivi

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів»

  З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-standartiv-medichnoi-dopomogi-diagnostika-ta-likuvannja-pervinnih-imunodeficitiv