Категорія: Керівникам підприємств до відома

Постанову Кабінету Міністрів України від 21.07.2021р. № 759 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»

З текстом даної постанови можна ознайомитись на сайті Кабінету Міністрів України за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zdijsnennya-derzhavnogo-kontrolyu-yakosti-likarskih-zasobiv-shcho-t210721

На погодження проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання медичної допомоги громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021-2026 роки»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-rozporjadzhennja-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-zatverdzhennja-planu-zahodiv-schodo-realizacii-koncepcii-rozvitku-sistemi-nadannja-medichnoi-dopomogi-gromadjanam-jaki-strazhdajut-na-ridkisni-orfanni-zahvorjuvannja-na-2021-2026-roki

До відома постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства»

З текстом даної постанови можна ознайомитись на сайті Кабінету Міністрів України за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zastos-a524

You missed