Місяць: Серпень 2021

Керівникам на розгляд проект Закону

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmini-do-statti-92-zakonu-ukraini-pro-likarski–zasobi-schodo-derzhavnoi-reestracii-likarskih-zasobiv-pid-zobov%e2%80%99jazannja

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку організації роботи мобільних (пересувних) бригад тестування та забору біологічного матеріалу для діагностики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-porjadku-organizacii-roboti-mobilnih-peresuvnih-brigad-testuvannja-ta-zaboru-biologichnogo-materialu-dlja-diagnostiki-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Нецукровий діабет»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo-protokolu-pervinnoi-vtorinnoi-specializovanoi-ta-tretinnoi-visokospecializovanoi-medichnoi-dopomogi-necukrovij-diabet

На погодження проект Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-antikorupcijnoi-programi-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini