Експертний комітет – постійно діючий дорадчий орган, який створюється Міністерством охорони здоров’я України для здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів з метою їх включення до Національного переліку основних лікарських засобів.

Члени Експертного комітету призначаються Міністром охорони здоров’я за результатами конкурсного відбору строком на чотири роки. Конкурсний відбір здійснюється на засадах рівного доступу кандидатів до участі у конкурсі.

Кандидати у члени експертного комітету повинні відповідати таким вимогам:

1) Мати вищу медичну, або фармацевтичну, або економічну, або математичну освіту.

2) Не перебувати на державній службі.

3) Не мати реального конфлікту інтересів, передбаченого Законом України “Про запобігання корупції” та Положення про Експертний комітет, зокрема, не перебувати у трудових або будь-яких інших договірних відносинах з виробниками та власниками реєстраційних посвідчень лікарських засобів або пов’язаними з ними особами.

4) Мати досвід здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів.

Членами експертного комітету можуть бути як громадяни України, так і іноземці.

Перевага надається кандидатам, які мають досвід здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів, працюють або мають досвід роботи в закладі охорони здоров’я, вищому навчальному закладі або установі, що займається науковою діяльністю.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, мають подати до конкурсної комісії такі документи:

1) Резюме, що включає інформацію про наявність відповідної освіти, досвіду роботи та виконуваних функцій, у тому числі здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів.

2) У резюме прохання зазначити контактні дані не менше, ніж трьох осіб, які можуть надати рекомендації. До резюме необхідно додати документи, що підтверджують зазначені дані.

3) Супровідний лист щодо відповідності встановленим вимогам до кандидатів у члени Експертного комітету в довільній формі.

4) Заяву про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за формою, що додається.

Пояснення до заповнення заяви містяться у її тексті.

5) Копію документа, який посвідчує особу.

Документи необхідно подавати у друкованому вигляді в запечатаному конверті з вказівкою контактної особи – Гріценко Олександр (секретар конкурсної комісії). Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Документи від кандидатів у члени Експертного комітету, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються до 07.08.2017 (включно).

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів та співбесіди з кандидатами на своєму засіданні здійснює відбір у члени Експертного комітету.

На засіданнях конкурсної комісії може відбуватися відеозапис.

Результати конкурсного відбору будуть письмово повідомлені кандидатам у члени Експертного комітету та опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Більш детально з функціями, діяльністю та процесом відбору у члени Експертного комітету можна ознайомитись в Положенні про Експертний комітет.

Стосовно конфлікту інтересів

Перед призначенням усі заяви кандидатів у члени Експертного комітету опрацьовуються конкурсною комісією на предмет наявності реального та/або потенційного конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів кандидата у члени Експертного комітету має місце, наприклад, у таких випадках:

– трудові відносини з компаніями, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Експертного комітету (фармацевтичними компаніями, дистриб’юторами, аптеками, компаніями, що займаються реєстрацією лікарських засобів, клінічними дослідженнями, фармаконаглядом тощо);

– поточні інвестиції, вкладені у компанії, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Експертного комітету;

– взаємодія спеціалістів з компаніями, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Експертного комітету, з укладенням письмового договору або без нього на оплатній або безоплатній основі: консультування, написання статей, виступи на конференціях, інші види промоції;

– надання експертної оцінки лікарських засобів у процесі державної реєстрації, участь в доклінічних / клінічних дослідженнях (випробуваннях);

– отримання фінансової підтримки від компаній, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Експертного комітету, в т.ч. спонсорської, благодійної допомоги, грантів, не грошової підтримки, в т.ч. у формі обладнання, приміщень, наукових асистентів, оплати поїздок тощо;

– отримання виграшів, призів від компаній, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Експертного комітету (прямо або опосередковано);

– наявність зареєстрованих лікарських засобів в Україні, прав інтелектуальної власності, пов’язаних з лікарськими засобами (торгові марки, авторські права тощо), на відповідного спеціаліста;

– участь у судових спорах стосовно лікарських засобів, у т.ч. надання експертної оцінки;

– тощо.

Джерело інформації: www.moz.gov.ua

Залишити відповідь