Позначка: інноваційні лікарські засоби

На погодження проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України, спрямованих на забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-zakoniv-ukraini-sprjamovanih-na-zabezpechennja-mozhlivosti-zakupivel-likarskih-zasobiv-za-dogovorami-kerovanogo-dostupu