Позначка: які мають право придбавати та продати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи

На погодження проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-pereliku-tovariv-jaki-majut-pravo-pridbavati-ta-prodavati-aptechni-zakladi-ta-ih-strukturni-pidrozdili