ступінь ризику від провадження господарської діяльності