співпраця з країнами Близького та Середнього Сходу