Позначка: попередження інфікування

На розгляд проект наказу МОЗ України «Про затвердження стандартів охорони здоров’я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-standartiv-ohoroni–zdorov%e1%be%bfja-dokontaktnoi-ta-postkontaktnoi–medikamentoznoi-profilaktiki-vil-infekcii