Позначка: організація профілактики інфекцій та інфекційного конролю в закладах охорони здоровья

На погодження проект наказу МОЗ України «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-organizaciju-profilaktiki-infekcij-ta-infekcijnogo-kontrolju-v-zakladah-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ta-ustanovahzakladah-nadannja-socialnih-poslugsocialnogo-zahistu-naselennja