Місяць: Травень 2021

На погодження проект наказу МОЗ України «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-organizaciju-profilaktiki-infekcij-ta-infekcijnogo-kontrolju-v-zakladah-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ta-ustanovahzakladah-nadannja-socialnih-poslugsocialnogo-zahistu-naselennja

На погодження порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного нагляду (контролю) у сфері виробництва, зберігання, транспортування та реалізації лікарських засобів»

На погодження проект Закону України Про внесення зміни до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmini-do-statti-92-zakonu-ukraini-pro-likarski–zasobi-schodo-derzhavnoi-reestracii-likarskih-zasobiv-pid-zobov%e2%80%99jazannja