Місяць: Лютий 2021

На погодження проект постанови України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19» (Квоти на спир етиловий)

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-vnesennja-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-5-sichnja-2011-r–19

На погодження проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо особливостей організації державного щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70902

На погодження проекти наказів МОЗ України

З текстом даних проектів можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekti-nakaziv-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo-protokolu-pervinnoi-vtorinnoi-specializovanoi-ta-tretinnoi-visokospecializovanoi-medichnoi-dopomogi-gostrij-serednij-otit-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo

На погодження проект наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»

З текстом даного проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-pokaznikiv-bezpechnosti-harchovih-produktiv-maksimalni-mezhi-rivni-zalishkiv-dijuchih-rechovin-veterinarnih-preparativ-u-harchovih-produktah-tvarinnogo-pohodzhennja

На розгляд проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності»

З текстом даного проекту наказу можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-trinadcjatogo-vipusku-derzhavnogo-formuljara-likarskih-zasobiv-ta-zabezpechennja-jogo-dostupnosti