ООРММП України здійснює свою діяльність відповідно до задекларованих цілей та завдань, основними з яких є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств фармацевтичної промисловості, представництво та захист законних інтересів роботодавців – членів ООРММПУ та робітників, працюючих на підприємствах фармацевтичної промисловості у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі і їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, підтримка і захист інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними лікарськими засобами.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.

Представники ООРММП України входять до складів: Національної Тристоронньої соціально-економічної Ради ,  Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України, Правління фонду соціального страхування , Громадських рад при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України,  Державній фіскальній службі України, Міністерстві фінансів України, Державній службі України з лікарських засобів і контролю за наркотиками та Державній регуляторній службі України. 

Оперативна діяльність.

Наші представники приймають участь у підготовці та опрацюванні проектів законодавчих актів та постанов Кабінету міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, активно працюють у складі робочих груп Міністерства охорони здоров’я України, Держлікслужби , Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державній регуляторній службі України,   тощо.

У 2015 році за ініціативи ООРММП України при Міністерстві охорони здоров’я України створено постійно діючу експертну робочу групу з дерегуляції фармацевтичного напрямку, яка займається підготовкою проектів нормативно-правових актів в сфері обігу лікарських засобів.

Представники ООРММП України приймали  активну участь  у підготовці проекту Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, яка укладається між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об`єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками та були у числі її підписантів .

Джерело інформації:www.apteka.ua

Залишити відповідь