Прогалини та шляхи їх вирішення у сфері надання послуг людям, що живуть з ВІЛ розглядали учасники зустрічі-колаборативу з покращення якості проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) RESPOND. Модель покращення якості передбачає впровадження й вимірювання змін упродовж безперервного циклу «плануй-роби-аналізуй-дій».

Головні прогалини системи стосуються питань тестування та перенаправлення пацієнтів від вузьких спеціалістів до фахівців первинної ланки. Ще одне важливе питання – залучення пацієнтів до системи медичних послуг та утримання на лікуванні.

«Під час реформування медицини з акцентом на наданні послуг на первинному рівні нам важливий ваш досвід. Просимо ділитися знаннями з лікарями, щоб залучати все більше лікарів первинної медико-санітарної допомоги до медичного супроводу людей, що живуть з ВІЛ», – зазначила Оксана Сивак, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Колаборатив з питань покращення якості – це спільна робота з поліпшення ВІЛ-послуг у спільнотах, лікувально-профілактичних закладах та неурядових організаціях восьми регіонів України з високим та середнім тягарем ВІЛ-інфекції. Заходи з покращення охоплюють весь спектр послуг у зв’язку з ВІЛ – від тестування до отримання послуг з допомоги, лікування та підтримки.

Діяльність колаборативу в регіонах базується на 155 місцевих командах з покращення якості: від 5 в місті Києві до 39 у Дніпропетровській і 48 в Одеській областях. Вони діють при центрах СНІДу та сайтах антиретровірусної терапії, де отримують послуги з тестування на ВІЛ та лікування.

Кожну місцеву групу очолює лікар з сайту АРТ (наставник з питань покращення якості), а до їх складу входять представники служби первинної медичної допомога та лікарі-спеціалісти (фтизіатри, шкір венерологи, акушери-гінекологи та наркологи), співробітники НУО, які надають психосоціальну допомогу, та представники ЛЖВ.

«Успішні приклади подолання прогалин у системі на рівні регіонів дозволяють нам врахувати засвоєнні уроки та наступні кроки під час формування дорожньої карти – 2020. Ми разом зацікавленні у тому, щоб якнайкраще допомагати людям, що живуть з ВІЛ», – сказала Олена Герасимова, директор проекту USAID RESPOND.

Уряд України очолює відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції в країні і фінансує послуги з тестування на ВІЛ, клінічну допомогу в лікувально-профілактичних закладах, та у 2016 році – 45% вартості антиретровірусної терапії. Решта АРТ покривається за рахунок грантів Глобального фонду та Надзвичайного плану Президента США в боротьбі зі СНІДом (PEPFAR).

Неурядовий сектор фінансується Глобальним фондом та іншими донорами, забезпечує роботу з ключовими групами на базі спільнот, заходи з профілактики ВІЛ-інфекції, скринінгу, переадресації клієнтів та неклінічної допомоги.

Джерело інформації: www.moz.gov.ua

Залишити відповідь