ПЕРЕЛІК
спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2022 році

Код професії відповідно до Класифікатора професій

Найменування професії

Кваліфікаційні вимоги до висококваліфікованих спеціалістів і робітників

Усього, осіб

Залишити відповідь