ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №1-заг.

Відповідно з рішенням VIII З’їзду

ГО «Об’єднання організацій роботодавців

медичної та мікробіологічної промисловості України»

(Постанова від 29.07.2021 р. 4 )

СПИСОК

складу Галузевої ради при ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

з розробки професійних стандартів та

професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі

з/п

П.І.Б.

Посада у Галузевій раді

Місце роботи

1.

Печаєв

Валерій

Костянтинович

Голова

Президент ГО “ООРММПУ”Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23,

тел. (044) 289-41-75,

факс (044) 287-62-76,

e-mail: oormmp@ukr.net ,

веб-сайт: oormmpu.com.ua

2.

Багрій

Петро Іванович

Заступник Голови

Президент Асоціації «Виробники ліків України»

01001 Україна, м.Київ, вул. Костьольна, буд.7, оф.11

Тел. 278-17-02

E-mail: office@avlu.org.ua

Сайт: www.avlu.org.ua

3.

Орабіна

Тетяна Миколаївна

Заступник Голови

МОЗ України, Генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти і науки

Тел. +380 44 253 12 65

4.

Косяченко

Костянтин Леонідович

Заступник Голови

Громадська організація «Спілка працівників фармації»

Національний медичний університет

ім.О.О.Богомольця

завідувач кафедрою ОЕМ,

доктор фармацевтичних наук, професор

+380677349115

+38 (067) 769-47-10

+38 (041) 237-94-98

kosleokos@gmail.com

5.

Буніна Світлана Сергіївна

Секретар

Виконавчий директор Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23,

тел. (044) 289-41-75,

факс (044) 287-62-76,

e-mail: oormmp@ukr.net ,

веб-сайт: oormmpu.com.ua

5.

Алєксєєва

Олена Альбертівна

Директор Асоціації «Виробники ліків України»

01001 Україна, м.Київ, вул. Костьольна, буд.7, оф.11

Тел. 278-17-02

E-mail: office@avlu.org.ua

Сайт: www.avlu.org.ua

5.

Пасічник

Михайло Францович

Голова Правління Громадської спілки «Фармацевтична Ліга України»

тел.: +38 (044) 247-95-91;

+38 (073) 015-71-15

e-mail: office@pharmliga.com.ua

6.

Клімов Олег Іванович

Голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

+380504134303

oleg@klimov.com.ua

7.

Червоненко

Ігор Альфредович

Голова Всеукраїнська громадська організація «Аптечна професійна асоціація України»

Тел.: +38 (044) 223-06-90

E-mail: info@apau.org.ua

Україна, 01054,

Київ-54, а/с 213

Найда Ігор Володимирович

Лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє»

+380674094925

naida_i@ukr.net

ni@uf.ua

8.

Мицько Микола Васильович

Голова проспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості

тел.: +38 (044) 284-02-34

+380503345793

mmv@profchim.kiev.ua

Керівники кадрових підрозділів підприємств галузі

9.

Кузнець Тетяна Петрівна

АТ «Київський вітамінний завод»     

начальник відділу управління якістю

 kuznets@vitamin.com.ua

Тел. роб. 044- 461-03-33

Тел. моб. 067-777-22-12

вул. Копилівська, 38, м. Київ, 04073

10

Сур Сергій Володимирович

Корпорація “Артеріум”

д.ф.н., директор по взаємодії з регуляторними органами

+380503557887

(0440)4907511

Гаранти профільних освітніх програм ВНЗ

11.

Гудзенко

Олександр Павлович

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

в.о. ректора, декан фармацевтичного факультету, доктор фармацевтичних наук, професор

12.

Котвіцька

Алла Анатоліївна

НФаУ, ректор

https://nuph.edu.ua/kotvickaallaanatolijivna, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Адреса: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002
Тел.: (057) 706-35-81
Факс: (057) 706-15-03
Е-mail: rector@nuph.edu.ua

13.

Немченко

Алла Семенівна

НФаУ, завідувач кафедри організації та економіки фармації, кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, профессор, заслужений діяч науки і техніки

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

E-mail: economica@nuph.edu.ua

Тел. (0572) 67-91-70

14.

Ніженковська

Ірина Володимирівна

НМУ ім. О.О.Богомольця, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії,

д.мед.н., професор

15.

Бушуєва

Інна Володимирівна

Запорізький ДМУ Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології 

Завідувач кафедрипрофесор, доктор фармацевтичних наук.

Електронна пошта: zsmuuefft@gmail.com, valery999@ukr.net

Сайт кафедри: https://zsmu.sharepoint.com/sites/PGCT2

16.

Ткаченко

Наталія Олександрівна

Запорізький ДМУ

Кафедра управління і економіки фармації  

Тел.: (061) 236-22-48

17

Косяченко

Наталія Миколаївна

Житомирськй базавий фаховий фармацевтичний коледж

голова ЦМК фармацевтичних дисциплін КЗВО ЖБФК, кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, “викладач-методист”

Тел.: (0412) 24-25-47

18.

Громовик

Богдан Петрович

Львіський НМУ Кафедра організації і економіки фармації, Завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор

Тел. (032) 276-86-39, 276-85-81

19.

Прокопенко

Тіна Сулейманівна

Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету

(Фаховий коледж НФаУ), Директор

+38(057)736-03-54

college@nuph.edu.ua

Веб-сайт

http://www.college.nuph.edu.ua

20

Бобрук

Володимир Петрович

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, к.мед.н., доцент кафедри фармації, декан фармацевтичного факультету,

+38(0432)553949
e-mail:
vbobruk2016@gmail.com

21.

Бойчук Ірина Дмитрівна

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради,

директор, кандидат педагогічних наук, доцент

+380677822072

iboychuk@ukr.net

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №2-заг.

Згідно з рішенням VIII З’їзду

ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної

та мікробіологічної промисловості України»

від 29.07.2021р. 4

ПОЛОЖЕННЯ

про галузеву раду з розвитку кваліфікацій у галузі фармації

1. Галузева рада з розвитку кваліфікацій у галузі фармації (далі – Галузева рада) створена рішенням VIII З’їзду ГО «Об’єднання організацій роботодавціи медичної та мікробіологічної промисловості України» (далі – Засновник) від 29.07.2021р. 4.

2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств у сфері професійних кваліфікацій, статутом Засновника.

3. Галузева рада не є юридичною особою. У стосунках з органами влади, юридичними та фізичними особами Галузева рада діє від імені Засновника.

4. Основні завдання Галузевої ради:

вивчення попиту галузі на професійні кваліфікації;

розроблення професійних стандартів на професії у сфері розроблення, випробувань, виробництва та реалізації лікарських засобів;

ініціювання внесення змін до Державного класифікатора професій відповідно до потреб галузі;

прогнозування нових професійних кваліфікацій для галузі.

5. Галузева рада не має права чинити будь-які дії, які не пов’язані з виконанням покладених на неї завдань.

6. Для вирішення своїх завдань Галузева рада залучає фахівців та експертів з компаній, які входять до складу Засновника.

7. Галузева рада може створювати робочі групи для вирішення своїх завдань.

8. До складу Галузевої ради входять представники громадських об’єднань, спілок, об’єднань роботодавців, асоціацій, а також освітніх, наукових та інших організацій, що об’єднують професійні співтовариства.

9. Галузева рада складається з голови, заступників голови та членів Галузевої ради. Чисельність Галузевої ради встановлюється Засновником.

Секретар Галузевої ради визначається головою Галузевої ради з числа членів Галузевої ради або представників Засновника.

За відсутності голови Галузевої ради його функції виконує один із його заступників, який визначається головою.

10. Засідання Галузевої ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Галузевої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Галузевої ради.

11. Член Галузевої ради, у разі неможливості особистої присутності, має право брати участь у засіданні віддалено з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують двосторонню передачу відео- та аудіосигналу, або завчасно презентувати свою позицію з питань, що розглядаються, у письмовій формі або у формі електронного документа, надісланого з його офіційної електронної адреси.

12. Рішення Галузевої ради приймаються більшістю голосів членів, які присутні на засіданні, у тому числі, у формах, про які йшлося вище, з урахуванням наданої у письмовій формі або електронному форматі позиції відсутніх членів Галузевої ради (за наявності). У випадку рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Рішення Галузевої ради, прийняті під час засідання, оформляються протоколом, який підписує її голова або заступник голови, який головує на засіданні.

14. Рішення Галузевої ради зберігаються на паперовому носії або в електронному вигляді протягом двох років.

15. Галузева рада періодично, але не рідше одного разу на рік, звітується про свою діяльність перед Засновником.

16. Засновник забезпечує діяльність Галузевої ради, надає приміщення для роботи та засідань Галузевої ради.

17. Засновник вносить зміни у складі галузевої ради на пропозицію керівних органів засновника та голови Галузевої ради.

18. Галузева рада може бути припинена за рішенням засновника.

______

Залишити відповідь