Щодо встановлення вимог та норм для виробників дезінфекційних засобів

Related Post

На погодження проект Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

З текстом даного законопроекту також можна ознайомитись на сайті ВРУ за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69331