18 серпня 2017 р. Уряд ухвалив ряд нормативно-правових актів, необхідних для впровадження реформи державної служби в Україні. На першому етапі реформа торкнеться 10 пілотних міністерств, Секретаріату КМУ, Національного агентства України з питань державної служби та Національного агентства електронного урядування. У подальшому адміністративну реформу планується провести у всіх міністерствах. Серед пілотних міністерств — Міністерство охорони здоров’я України, у якому буде створено 5 нових директоратів. Чим вони займатимуться та коли розпочнеться конкурсний відбір реформаторів, розповімо у цій публікації.

 

СТРУКТУРА ТА ЗАВДАННЯ ДИРЕКТОРАТІВ

У МОЗ України має бути створено 5 нових директоратів — самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції Міністерства (рис. 1).

Рис. 1
Чим займатимуться нові директорати в МОЗ?
Структура МОЗ України

Постановою КМУ від 18 серпня 2017 р. № 644 «Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» затверджено:

  • Типове положення про директорат міністерства;
  • Типове положення про директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.

Діяльність директорату буде координуватися міністром або відповідно до розподілу обов’язків першим заступником міністра чи заступником міністра (рис. 2).

Директорат очолюватиме генеральний директор. Він, як і керівники експертних груп, державні експерти, призначатиметься на посаду за результатами конкурсу і звільнятиметься з посади державним секретарем Міністерства згідно із законодавством про державну службу.

Рис. 2
Чим займатимуться нові директорати в МОЗ?
Структура директорату

Їх посадові обов’язки визначатимуться положенням про відповідний структурний підрозділ та посадовими інструкціями, які затверджуватимуться державним секретарем Міністерства.

Штатна чисельність директорату та експертних груп у його складі встановлюватиметься державним секретарем Міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань. МОЗ України планує залучити 55 нових спеціалістів — по 10 осіб у кожний директорат на чолі з керівником.

Типове положення про директорат визначає 3 його основні завдання:

1) забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері його компетенції, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;

2) здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;

3) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері його компетенції.

Відповідно до покладених на директорати завдань, вони:

  • формуватимуть пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснюватимуть оцінку їх переваг та ризиків;
  • визначатимуть коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері їх компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
  • проводитимуть консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчатимуть, узагальнюватимуть і враховуватимуть результати таких консультацій під час аналізу стану справ;
  • здійснюватимуть аналіз нормативно-правових актів у сфері їх компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнюватимуть практику застосування законодавства, розроблятимуть пропозиції щодо його вдосконалення та готуватимуть відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Уряду, актів Міністерства;
  • здійснюватимуть моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері їх компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності цент­ральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується КМУ через відповідного міністра;
  • проводитимуть фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики, визначатимуть джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
  • братимуть участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та ін.

КОГО ЧЕКАЮТЬ В МОЗ?

По-перше, на вакантні посади в Міністерстві охорони здоров’я не чекають лікарів. Про це повідомила особисто в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час однієї з прес-конференцій, присвячених адміністративній реформі. У Міністерстві очікують на осіб, які мають управлінський досвід: експерти, фахівці, які займатимуться вузькопрофільними темами.

Уже розроблений та функціонує єдиний портал www.career.gov.ua, на якому будуть акумульовані вакансії фахівців з питань реформ та на якому можна буде подати документи для участі в конкурсі в режимі онлайн.

Вакансії на інтернет-порталі будуть додаватися самими міністерствами з 4 вересня 2017 р. Про дату запуску порталу та його адресу громадськість буде повідомлено додатково.

Наразі ж на сайті розміщено інформацію про перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, вимоги до претендентів на зайняття вакантних посад, а також етапи конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ.

Однією з ключових мотивацій є рівень заробітної плати: новим реформаторам обіцяють від 30 до 70 тис. грн., які будуть повністю фінансуватися з бюджету. До речі, Представництво ЄС в Україні, окрім допомоги у вигляді аналізу якості процесу адміністративної реформи, методологічної підтримки Україні, надає пряму фінансову допомогу, яка перераховується до Державного бюджету і становить понад 100 млн євро.

ДО РЕЧІ…

Уряд також дозволив пілотним міністерствам не обмежувати себе у придбанні у 2017 р. легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, мобільних телефонів. Відповідне положення міститься в ухваленій 18 серпня Урядом постанові № 647 «Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління».

При цьому МОЗ України, як і інші 9 пілотних міністерств, має припинити заповнення вакантних посад державної служби в інших структурних підрозділах, функції (повноваження) за якими переходять (будуть передані) до утворених директоратів.

Протягом 2018 р. профільне міністерство має забезпечити скорочення граничної чисельності працівників, яка зафіксована на 1 січня 2017 р., не менше ніж на 5%.

Головне, щоб не вийшло, як у жарті про реформу правоохоронної системи України і створення Національної поліції, — «зміна форми не робить реформи».

Прес-служба 
«Щотижневика АПТЕКА»

Залишити відповідь