Терміново! Щодо забезпечення безперебійного виробництва і постачання життєво необхідних лікарських засобів

З додатком можно ознайомитись за посиланням:

Лист моз 8585(1)

Related Post

Важливо! Щодо Переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році

З текстом постанови можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2020-%D0%BF#n55  

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я»

Активне посилання: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2429&skl=10