Додаток:

Пропозиції та зауваження до проекту змін до ЛУ