ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою створення умов для раціонального використання спирту етилового, що відпускається за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Проект постанови та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: moz.pharma24@gmail.com.

ПРОЕКТ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що вироблені до набрання чинності цією постановою лікарські засоби у вигляді настойок (настоянок) належать до лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Мета: створення умов для раціонального використання спирту етилового, що відпускається за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на підставі підпункту 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України, згідно якого відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України; перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 229 Податкового кодексу зазначено, що відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» суб’єктам підприємницької діяльності встановлені щорічні квоти на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

За останні роки спостерігається нераціональне використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням.

Окрім того, збільшення номенклатури лікарських засобів, зареєстрованих в останні роки вітчизняними фармвиробниками, зростання попиту на конкурентоспроможну і водночас фінансово доступну для населення країни фармпродукцію та обґрунтована можливості підвищення обсягів виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних, безпечних та доступних ліків потребують підвищення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до заявленої потреби.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачається відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та настойок.

4. Правові аспекти

Предметом правового регулювання цього проекту постанови є такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1266 «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом»/

4¹. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої владипринципів державної політики цифрового розвитку

Проект постанови не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Прийняття Проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат і збільшення видатків з державного бюджету поточного року.

6. Прогноз впливу

Нормативний акт має вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

6¹. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом акта не затверджується документ державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка не проводилась.

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови КМУ дозволить забезпечити раціональне використання спирту етилового, що відпускається за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

Джерело:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukraini-20190807-1