ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься
проект наказу МОЗ України
«Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

 

Метою розробки проєкту наказу Міністерства охорони здоровʼя України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188» є встановлення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

 

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоровʼя України. Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 при розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, обладнання, призначене для виготовлення цих засобів, речовин, їх аналогів, або прекурсори (статті 305-320 Кримінального кодексу України), суди мають керуватися законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджується та змінюється Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя, а також Таблицями невеликих, великих, та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу, що затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя.

 

У звʼязку із затвердження змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 390 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 10 липня 2019 року № 600 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якими запроваджено заходи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом включення до таблиць І, ІІІ, ІV Переліку, що за результатами моніторингу наркоситуації в Україні, мають психоактивну дію та є предметом вживання не за медичним призначенням виникла необхідність розробки проекту наказу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії, повʼязані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що вилучаються із незаконного обігу.

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, Фармацевтичний директорат, e-mail: moz.pharma24@gmail.com; тел. 200-06-68.

З повним текстом проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» можно ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-tablic-nevelikih-velikih-ta-osoblivo-velikih-rozmiriv-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-jaki-znahodjatsja-u-nezakonnomu-obigu