Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься
проект наказу МОЗ України
«Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

 

Метою розробки проєкту наказу Міністерства охорони здоровʼя України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188» є встановлення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

 

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоровʼя України. Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 при розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, обладнання, призначене для виготовлення цих засобів, речовин, їх аналогів, або прекурсори (статті 305-320 Кримінального кодексу України), суди мають керуватися законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджується та змінюється Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя, а також Таблицями невеликих, великих, та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу, що затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя.

 

У звʼязку із затвердження змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 390 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 10 липня 2019 року № 600 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якими запроваджено заходи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом включення до таблиць І, ІІІ, ІV Переліку, що за результатами моніторингу наркоситуації в Україні, мають психоактивну дію та є предметом вживання не за медичним призначенням виникла необхідність розробки проекту наказу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії, повʼязані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що вилучаються із незаконного обігу.

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, Фармацевтичний директорат, e-mail: moz.pharma24@gmail.com; тел. 200-06-68.

З повним текстом проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» можно ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-tablic-nevelikih-velikih-ta-osoblivo-velikih-rozmiriv-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-jaki-znahodjatsja-u-nezakonnomu-obigu

Related Post

Команда МОЗ України підготувала перехідні настанови для наступного Уряду

У документі «МОЗ України: Що було, є і буде» окреслили ситуацію в системі охорони здоров’я, яку прийняли у 2016 році, і нинішню за конкретними напрямками, а також план кроків на

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо спрощення умов ліцензування господарської діяльності

2 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо вдосконалення ліцензування господарської діяльності в Україні. Мета законопроекту – спростити процедури ліцензування для дерегуляції економічної діяльності. “Ухвалений законопроект покликаний навести лад

Уряд врегулював питання відшкодування вартості препаратів, відпущених до 31 березня

На урядовому порталі оприлюднено постанову КМУ від 26.06.2019 р. № 577, якою вносяться зміни до постанови КМУ від 27.02.2019 р. № 135 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів». Зміни набули чинності 16 липня у зв’язку з опублікуванням у газеті