Ознайомитись з текстом законопроекту можна за посиланням

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66741