Приблизно кожна шоста особа літнього віку стикається з тією чи іншою формою поганого поводження — цей показник перевищує попередні оцінки та прогнози з урахуванням старіння населення.

За опублікованими в журналі «Lancet Global Health» результатами нового дослідження, проведеного за підтримки ВООЗ, майже 16% осіб віком 60 років і старше стикалися з такими неприпустимими формами поводження: неприпустимий психологічний вплив (11,6%), фінансові зловживання (6,8%), непрояв належної уваги і турботи (4,2%), неприпустимий фізичний вплив (2,6%) або сексуальні знущання (0,9%). Дослідження базується на останніх наявних даних 52 досліджень, проведених у 28 країнах різних регіонів, включаючи 12 країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Погане поводження з особами похилого віку і здоров’я

Глобальна обізнаність про проблему поганого поводження з особами літнього віку в світі зростає, хоча це досі значною мірою заборонена тема. Йдеться про вчинення дій або відсутність належних дій у рамках будь-яких взаємин, де передбачається наявність довіри, що може заподіяти шкоду чи страждання літнім людям. Усі типи поганого поводження можуть впливати на здоров’я і благополуччя осіб похилого віку.

Неприпустимий психологічний вплив є найбільш поширеною формою поводження, що негативно позначається на самооцінці або благополуччі літньої людини. Це образа, залякування, створення незручних ситуа­цій, руйнування майна особи літнього віку або позбавлення її можливості бачитися з друзями та родичами.

Фінансові зловживання включають незаконне використання грошей, власності або майна літньої людини.

Непрояв належної уваги і турботи передбачає відсутність дій, спрямованих на задоволення основних потреб літньої людини в їжі, житлі, одязі та медичній допомозі.

Наслідки поганого поводження для здоров’я включають травми і біль, а також депресію, стрес і тривожні розлади. Погане поводження з особами похилого віку може призводити до підвищеного ризику використання служб невідкладної допомоги, госпіталізації і смерті.

До 2050 р. кількість осіб віком 60 років і старше подвоїться і досягне в світі 2 млрд осіб, переважна більшість з них будуть проживати в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Якщо частка осіб літнього віку, що піддаються жорстокому поводженню, залишиться незмінною, то їх число буде швидко збільшуватися через старіння населення і до 2050 р. досягне 320 млн осіб.

Глобальна стратегія і план дій

У травні 2016 р. на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я міністри охорони здоров’я прийняли Глобальну стратегію і план дій ВООЗ з проблеми старіння і здоров’я. Стратегія містить настанову для скоординованих дій у країнах відповідно до цілей в галузі сталого розвитку.

Пріоритетні дії стратегії щодо поганого поводження з особами літнього віку включають:

  • поліпшення досліджень у сфері поширеності поганого поводження з літніми людьми, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу;
  • збір фактичних даних і розробка керівних принципів щодо ефективних заходів попередження поганого поводження з особами літнього віку та прийняття відповідних заходів у відповідь. Як перший крок урядам необхідно оцінити, яких зусиль докладають на даний момент (підготовка осіб, які здійснюють догляд, використання телефонних «гарячих ліній» тощо), і опублікувати отримані дані;
  • надання підтримки країнам у сфері попередження поганого поводження з особами літнього віку та прийняття відповідних заходів.

Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй у своїй резолюції 66/127 ухвалила 15 червня Всесвітнім днем поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку. У цей день все людство може висловити свою незгоду з поганим поводженням і стражданнями, що заподіюються деяким представникам старших поколінь.

За матеріалами www.who.int

Залишити відповідь