15 березня на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проект Типового договору про відшкодування витрат, який буде підписуватися між аптечними закладами — учасниками програми реімбурсації, яка почне діяти 1 квітня, та розпорядниками бюджетних коштів.

Відповідно до Типового договору, до обов’язків розпорядників бюджетних коштів належить обов’язок відшкодовувати аптечним закладам витрати, понесені у зв’язку з відпуском ліків, у 5-денний термін після отримання звіту про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, а також забезпечувати аптечні заклади інформаційними матеріалами щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми з метою їх розміщення в приміщенні аптечного закладу.

До обов’язків розпорядників бюджетних коштів також віднесено забезпечення постійного моніторингу за використанням коштів, отриманих з державного бюджету на виконання програми реімбурсації, та за результатами моніторингу з метою оптимізації програми реімбурсації подання МОЗ України пропозицій щодо раціонального використання коштів, їх перерозподілу.

У свою чергу, до обов’язків аптечних закладів належатиме забезпечення відпуску лікарських засобів, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я та забезпечення роздрібної ціни на ліки, що залучені до програми реімбурсації, не вищої за визначену в Реєстрі лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню. Також вони обов’язково повинні забезпечити безперервну наявність та реалізацію асортименту таких лікарських засобів, що підлягають повному відшкодуванню, та додатково тих, що підлягають частковому відшкодуванню, у кількості щонайменше 2 торгових назв у кожній групі міжнародних непатентованих назв. При цьому необхідно буде вести електронний облік відпущених лікарських засобів.

Звіт про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, аптечні заклади подаватимуть двічі на місяць, а саме 15 числа поточного місяця (або першого робочого дня після 15 числа, якщо 15 число припадає на вихідний) та 1-го робочого дня наступного місяця, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця. При цьому розпорядники бюджетних коштів можуть вимагати від аптечних закладів надання підтверджувальних документів про достовірність даних, поданих у звіті про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню.

Стосовно відповідальності сторін, то Типовим договором про відшкодування витрат передбачено, що в разі несплати розпорядниками бюджетних коштів відшкодування понесених аптечними закладами витрат у зазначений термін вони сплачуватимуть додатково пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ), що діяла на момент прострочення, від розміру несплаченої суми, за кожен день прострочення (згідно з інформацією на сайті НБУ з 3 березня така ставка складає 14%). При цьому у випадку прострочення виплат протягом місяця аптечні заклади звільняються від виконання умов Типового договору про відшкодування витрат, про що вони повинні будуть повідомити розпорядників бюджетних коштів. Однак сторони звільнятимуться від відповідальності, якщо невиконання умов договору зумовлене настанням обставин непереборної сили (форс-мажору).

Строк дії договорів сторони визначатимуть самостійно, однак він продовжуватиметься автоматично, якщо хоча б одна зі сторін не виявила бажання припинити його. Проте припинення договору може бути здійснено в будь-який час через 2 тиж після письмового повідомлення про припинення.

Нагадаємо, що 3 березня на громадське обговорення винесено пакет проектів нормативно-правових актів щодо державного регулювання цін на ліки та відшкодування їх вартості:

Зазначимо, що проект постанови КМУ «Про забезпечення доступності лікарських засобів» прийнято 16 березня на засіданні Уряду.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Залишити відповідь