Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі – ООРММП України) повідомляє наступне. Відповідно до п.п. 15, 16 Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1063) та «Методики розроблення професійних стандартів», затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 74 (зареєстровано Міністерством юстиції України 13.02.2018 за № 165/31617), робочою групою підготовлено проєкт професійного стандарту “Промисловий фармацевт”, який підлягає публічному громадському обговоренню.

І. ПРОЄКТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (додається)
– ”Промисловий фармацевт”.
ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБНИКА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ОСОБИ, ЯКА Є ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ
Цим повідомленням інформуємо про початок публічного громадського обговорення вище зазначеного професійного стандарту.
Відомості про розробника: Галузева рада з розробки професійних стандартів та розвитку кваліфікацій у галузі фармації ГО “Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України”
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,23;
Контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення професійного стандарту: Баула Ольга Петрівна, baulapharma@gmail.com
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТРОК І ФОРМУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРО СТРОК І СПОСІБ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБГОВОРЕННЯ
Цим повідомленням інформуємо про встановлення строку публічного громадського обговорення: до 01.10.2022.
Форма надання пропозицій: шляхом надсилання пропозицій на електронну адресу відповідальної за розроблення професійних стандартів особи.

Вимоги до формату файлу для надання пропозицій: файл повинен бути сумісним для редагування у текстовому редакторі Microsoft Word.
Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: шляхом розміщення на вебсайті ГО “Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України” у межах строку розроблення.

Залишити відповідь