ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проєкту професійного стандарту «Фармацевт клінічний»

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі – ООРММП України) повідомляє, що відповідно до п.п. 15, 16 Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1063) та «Методики розроблення професійних стандартів», затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 74 (зареєстровано Міністерством юстиції України 13.02.2018 за № 165/31617), робочою групою підготовлено проєкт  професійного стандарту: «Фармацевт клінічний», який підлягає публічному громадському обговоренню.

 

І. ПРОЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (додається)

«Фармацевт клінічний»

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Цим повідомленням інформуємо про початок публічного громадського обговорення вищезазначеного професійного стандарту.

Відомості про розробника: Галузева рада з розробки професійних стандартів та розвитку кваліфікацій у галузі фармації  ГО “Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України”, робоча група.

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,23;
Контактні дані відповідальної особи: Буніна Світлана Сергіївна, oormmp@ukr.net,

тел.(067)5770840

 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТРОК І ФОРМУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І
ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРО СТРОК І СПОСІБ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОБГОВОРЕННЯ

Строк публічного громадського обговорення: до 20.11.2022 р.

Форма надання пропозицій: шляхом надсилання пропозицій на електронну адресу відповідальної за розроблення професійних стандартів особи.

Вимоги до формату файлу для надання пропозицій: файл повинен бути сумісним для редагування у текстовому редакторі Microsoft Word.
Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: шляхом розміщення на вебсайті ГО “Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України” у межах строку розроблення.