За рекомендаціями Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів (далі — Експертний комітет), МОЗ України підготовлено проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333», яким пропонується затвердити нову редакцію Національного переліку основ­них лікарських засобів (далі — Національний перелік).

Листом від 25.10.2017 р. № 244-17 Експертним комітетом направлено до профільного міністерства результати проведення аналізу клінічної ефективності та безпеки лікарських засобів, підтверджених даними доказової медицини, без фармакоекономічного аналізу, що рекомендовані до включення в Національний перелік за процедурою «fast-track», а саме:

1) перелік з 28 нових лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою (МНН), що включені до Державних програм та субвенцій на інгаляційні засоби для наркозу, та рекомендовані до включення в Національний перелік за процедурою «fast-track»;

2) перелік з 14 нових лікарських засобів за МНН, які можуть закуповуватися за кошти медичної субвенції для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги, примірний табель (перелік) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, що рекомендовані до включення в Національний перелік за процедурою «fast-track»;

3) перелік з 18 нових лікарських засобів за МНН, що включені до 20-го видання Базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я та рекомендовані до включення в Національний перелік;

4) перелік лікарських засобів за МНН, які вже наявні в Національному переліку, але можуть бути додані інші форми та дози за процедурою взаємозамінності.

Положенням про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Націо­нального переліку основних лікарських засобів передбачається перегляд Національного переліку Експертним комітетом у 2017 р. з урахуванням:

  • останньої актуальної версії Базового переліку основних лікарських засобів (Model List of Essential Medicines), рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я;
  • номенклатури лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти;
  • галузевих стандартів.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати зауваження до проекту урядової постанови протягом місяця за адресою: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7; Олександр Володимирович Гріценко, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Тарас Михайлович Лясковський, e-mail: tlyaskovsky@moz.gov.ua; тел.: +38 (044) 200-07-93.

Раніше ми інформували наших читачів про те, куди і коли можна подавати заяви про внесення змін до Національного переліку.

Найближчим часом ми детально проаналізуємо проект нового Національного переліку.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Залишити відповідь