Додаток:

Проєкт наказу Мінеконом Про систему управління БПЗП 3

Додаток:

Таблиця_пропозиції