Активне посилання:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorovja-ukraini-pro-zatverdzhennja-porjadku-pripinennja-dii-reestracijnogo-posvidchennja-na-likarskij-zasib-ta-polozhennja-pro-komisiju-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-