З текстом даного законопроекту також можна ознайомитись на сайті ВРУ за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69331