Вказаним проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про лікарські засоби», якими надати право суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами, організовувати та здійснювати доставку лікарських засобів та супутніх товарів безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування, зокрема із залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку.

При цьому положення законопроекту передбачають ряд виключень із права електронної торгівлі ліками, зокрема роздрібна електронна торгівля не може поширюватися на:

  • лікарські засоби, які відпускаються виключно за рецептом лікаря згідно з умовами відпуску, визначеними в інструкції для медичного застосування;
  • лікарські засоби, обіг яких відповідно до Закону потребує наявності ліцензії на діяльністьз обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • сильнодіючі та отруйні лікарські засоби;
  • лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання.

Зазначено, що перелік таких лікарських засобів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, а вимоги до порядку здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, супутніми товарами та їх доставки споживачам визначаються ліцензійними умовами роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

У пояснювальній записці автори законопроекту стверджують, що незважаючи на встановлені чинним законодавством нормативні заборони, ринок торгівлі лікарськими засобами через мережу інтернет в Україні в останні роки був доволі розвиненим ще до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 року № 220, якою право торгувати ліками дистанційно було надано тимчасово – на період встановлення карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» або введення надзвичайного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

Таким чином, ринок електронної торгівлі лікарськими засобами фактично існував в державі в останні роки та постійно зростав в умовах відсутності належного правового регулювання та контролю з боку держави, що може мати певні негативні наслідки.

При цьому відзначається, що легалізація торгівлі лікарськими засобами дистанційно в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до негативних наслідків не привела і експеримент із запровадженням легальної дистанційної торгівлі ліками виявився успішним.

Законотворці вважають, що реалізація положень законопроекту позитивно вплине насамперед на споживачів лікарських засобів, оскільки зробить лікарські засоби більш доступними. Крім того, його авторами прогнозується позитивний вплив на конкуренцію на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За матеріалами:

http://pharmliga.com.ua/news/latest/krok-do-elektronnoi-rozdribnoi-torgivli-likarskimi-zasobami-zareestrovano-zakonoproekt.html