Керівникам підприємств

Related Post

Довідник по профілактиці і лікуванню COVID – 19

Додаток: Справочник по профилактике и лечению COVID – 19

На погодження проект Закону «Про самоврядування медичних професій в Україні»

З текстом даного законопроекту можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69359