Представляючи інтереси фармацевтичного сектора України, ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників» (AIPM Ukraine), Асоціація виробників інноваційних ліків «АПРАД», ГС «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)», Громадська спілка «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА», Асоціація «Виробники ліків України» направили відкрите звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо запровадження відшкодування вартості лікарських засобів та змін у державному регулюванні цін на них.

Професійні асоціації вкотре просять у найкоротший термін налагодити конструктивний діалог між представниками держави та фармацевтичною спільнотою, у тому числі шляхом створення в рамках МОЗ України робочої групи з питань запровадження реферування та реімбурсації лікарських засобів, до якої слід включити всіх зацікавлених представників фармацевтичної галузі. Фармацевтична спільнота також просить врахувати принципові пропозиції під час запровадження державного регулювання цін та реімбурсації ліків.

Як ми вже повідомляли, раніше представники вищезазначених асоціацій зверталися з колективним листом до в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з проханням створити при МОЗ України робочу групу з питань запровадження реферування та реімбурсації лікарських засобів, до якої включити представників всіх зацікавлених членів фармацевтичної спільноти.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

фармацевтичної спільноти України

Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

Від 16.02.2017 р.

Щодо запровадження відшкодування вартості
лікарських засобів та змін у державному
регулюванні цін на них

Шановний Володимире Борисовичу!

Представляючи інтереси всього фармацевтичного сектора України, ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників» (AIPM Ukraine), Асоціація виробників інноваційних ліків «АПРАД», ГС «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)», Громадська спілка «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА», Асоціація «Виробники ліків України» засвідчують свою глибоку повагу і звертаються до Вас із наступного приводу.

Представники фармацевтичної галузі підтримують політику Уряду, спрямовану на покращення доступу громадян України до якісних і ефективних лікарських засобів шляхом запровадження системи відшкодування (реімбурсації) державою вартості лікарських засобів для осіб з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом II типу, бронхіальною астмою (21 міжнародна непатентована назва лікарських засобів).

Фармацевтична спільнота вітає рішення Кабінету Міністрів України щодо відтермінування введення державного регулювання цін на лікарські засоби до 1 квітня 2017 р. та залучення професійної спільноти до процесу його подальшого доопрацювання.

Сподіваємося, що зазначеного проміжку часу до 1 квітня 2017 р. буде достатньо для розробки комплексних змін до постанов КМУ від 09.11.2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» та відповідних підзаконних актів, так як вони містять цілий ряд протиріч та колізій із чинним законодавством у питаннях змін у державному регулюванні цін на них. Саме лише відтермінування зазначених положень не дозволяє владнати ситуацію.

Зволікання із внесенням змін може призвести до дефіциту визначених лікарських засобів в Україні, а громадяни можуть втратити доступ до необхідного їм лікування.

Невизначеність щодо правил утворення цін та націнок уже сьогодні призвело до того, що дистриб’ютори призупинили закупівлю лікарських засобів, які входять до зазначеного вище переліку, оскільки імпортери та виробники не розуміють, чи буде можливою реалізація лікарських засобів з переліку за умови, якщо ціна на них перевищує встановлену Міністерством охорони здоров’я України.

З метою забезпечення ефективного процесу доопрацювання відповідних нормативних актів та врегулювання ситуації невизначеності, яка зберігається на фармацевтичному ринку з кінця грудня 2016 р., просимо Вас у найкоротший термін налагодити конструктивний діалог між представниками держави та фармацевтичною спільнотою, у тому числі шляхом створення в рамках МОЗ України робочої групи з питань запровадження реферування та реімбурсації лікарських засобів, до якої включити всіх зацікавлених представників фармацевтичної галузі.

Вважаємо за необхідне розробити комплекс­ний проект змін до усього «пакету» нормативно-правових актів із зазначених питань, що дозволить запобігти виникненню в подальшому неузгодженостей між ними, а також забезпечить як виконання завдань Кабінету Міністрів України, так і вироблення компромісного рішення.

Безумовно, серед ключових передумов запровадження системи відшкодування вартості лікарських засобів має бути гарантування доступу громадян до необхідного, безпечного і ефективного лікування та детальний аналіз цін на ліки і впевненість у тому, що вони відповідають можливостям державного фінансування. Однак для врівноваженого забезпечення потреб соціально незахищених верств населення та вимог ринкової економіки, конкуренції необхідно врахувати принципові пропозиції професійної спільноти, а саме:

1) для забезпечення здорової конкуренції на фармацевтичному ринку України державне регулювання цін потрібно поширити лише на ті лікарські засоби з переліку 21 МНН, що закуповуються за кошти державного бюд­жету, та ті, які за рішенням виробника добровільно включено в програму реімбурсації. Усі інші лікарські засоби повинні мати можливість продаватися на вільному ринку незалежно від того, чи перевищує їх ціна граничну (референтну), чи ні. Крім того, участь у програмі реімбурсації має бути добровільною для всіх суб’єктів ринку. Такий підхід дозволить знизити витрати держави на охорону здоров’я, сприятиме ринковому ціноутворенню, убезпечить від дефіциту препаратів на ринку та дозволить лікарю вільно обирати призначення для фінансово спроможних пацієнтів і продовжувати лікування хворих тими препаратами, які вони приймають протягом тривалого часу;

2) виключити положення про встановлення граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби з переліку 21 МНН, замінивши його положенням про встановлення референтних цін на зазначені лікарські засоби. Це дозволить уникнути різних тлумачень даного положення та передбачатиме саме рівень ціни лікарського засобу, за якого вона підлягає відшкодуванню за державний кошт;

3) переглянути методику визначення рівня ціни лікарського засобу, за якої він має право брати участь у програмі реімбурсації, з метою приведення його у відповідність з економічно обґрунтованим показником, наприклад шляхом використання медіанної ціни лікарського засобу в референтних країнах (у разі перевищення такої вартість лікарського засобу не буде відшкодовуватися державою, однак препарат буде перебувати в обігу на вільному ринку). Зазначене положення дозволить збільшити кількість пацієнтів, які зможуть отримати ширший спектр ліків за нижчою ціною;

4) визначити можливість компенсації пацієнтам частини вартості лікарського засобу з переліку 21 МНН, ціна яких буде перевищувати граничну ціну, на рівні визначеної граничної референтної ціни, що дозволить гарантувати використання лікарського засобу, який за призначенням лікаря є кращим для конкретного хворого.

Ми запевняємо Вас у нашій безумовній готовності до співпраці в напрямку впровадження в Україні передового європейського та світового досвіду з відшкодування вартості лікарських засобів та реферування цін на них.

З повагою
представники фармацевтичної громадськості України:

Анатолій Ревін, президент Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukraine

Володимир Редько, виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД»

Володимир Руденко, директор ГС «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)»

Тетяна Котляр, голова правління Громадської спілки

«Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

Петро Багрій, президент Асоціації «Виробники ліків України»

Джерело інформації; щотижневик «Аптека»

 

Залишити відповідь