З текстом наказу можна ознайомитись за посиланням:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35058.html