До відома лист ДП “Медичні закупівлі України”

Related Post

На погодження проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»

  https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorovja-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-porjadku-provedennja-pidtverdzhennja-vidpovidnosti-umov-virobnictva-likarskih-zasobiv-vimogam-nalezhnoi-virobnichoi-praktiki