Ректору Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Амосовій К.М.

Шановна Катерино Миколаївно!

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш лист від 03.02.2017 № 120/1–145 та повідомляє.

Однією з функцій МОЗ України є визначення вимог та контроль якості професійної підготовки медичних та фармацевтичних кадрів. Керівництво Міністерства усвідомлює необхідність модернізації системи вищої медичної та фармацевтичної освіти, приведення її якості у відповідність до міжнародних стандартів. Досягнення цієї мети є запорукою успішної реалізації медичної реформи в Україні, яка наразі здійснюється.

Міністерство вперше в історії нашої країни започаткувало проведення у 2017 році порівняльного дослідження якості медичної освіти з використанням міжнародних педагогічних стандартів оцінювання. Для цього буде використана стандартизована екзаменаційна програма International Foundations of Medicine – Міжнародні основи медицини (IFOM), яка розроблена світовим лідером у галузі педагогічного оцінювання майбутніх лікарів National Board of Medical Examiners – Національною радою медичних екзаменаторів (NBME) – організацією, яка розробляє та проводить медичний ліцензійний іспит у США. Аналогічні дослідження проводяться у країнах Європи, Америки, Азії, Африки.

Участь у програмі дозволить оцінити рівень компетентності майбутніх лікарів в Україні у порівнянні з міжнародними показниками, визначити слабкі сторони та відповідні напрями вдосконалення системи медичної освіти в Україні.

За результатами оцінки будуть розроблені рекомендації щодо поліпшення якості підготовки студентів (інтернів) та здійснена гармонізація ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» з іспитами USMLE.

Методично-організаційний супровід та проведення даного зовнішнього оцінювання покладається на Державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» (далі – Центр тестування), створену у 1999 році для реалізації угоди між МОЗ України та NBME.

Центр тестування є першою професійною атестаційною організацією в Україні, в якій працюють визнані в Україні та провідними міжнародними фаховими Асоціаціями та Атестаційними радами спеціалісти у сфері педагогічного оцінювання, а також експерти, сертифіковані викладачі галузі знань «Охорона здоров’я», які пройшли навчання, у тому числі і закордоном, по написанню тестових завдань. Центр тестування активно залучався у якості експертів до запровадження зовнішнього незалежного оцінювання школярів в Україні, навчаючи протягом 2005–2007 років викладачів шкіл написанню тестових завдань та оцінюванню їх якості у рамках Європейського проекту «Справедливе оцінювання», у якому ЦТ, як головний виконавець в Україні, брав участь разом з Асоціацією педагогічного оцінювання Європи (AEA – Europe) та Академією педагогічних наук України.

Ми усвідомлюємо, що фрагмент технологічного циклу формування тесту та визначення його результату є надважливим у стандартизованому тестуванні. Тому модель наповнення банку тестових завдань має базуватися на сучасних методах педагогічного оцінювання, а ними сьогодні є науковий принцип «Доказ на противагу Думці». Принцип BEME (Best Evidence Medical Education) у сфері тестування означає, що основним критерієм оцінки тестового завдання є не окрема експертна думка, а психометричні показники кожного тестового завдання за результатами тестування (індекс складності та індекс дискримінації). Саме за цими показниками Центр тестування визначає, чи може завдання враховуватися для підрахунку результатів студентів, і ті завдання, які мають недостатні психометричні показники, із розрахунку кінцевого результату усіх студентів автоматично вилучаються.

Але тестові завдання для цього іспиту створюють українські медичні професори та доценти, кожне тестове завдання читають, виправляють та консенсусом приймають до банку ліцензійних іспитів від 4 до 6 українських медичних фахівців. Тобто тестові завдання відображають сучасний рівень української медичної освіти та науки серед викладачів. Тому питання як змінити зміст тестових завдань, модель наповнення банку тестових завдань ліцензійних іспитів та змісту навчальних програм серед інших буде обговорено на Робочій нараді перших проректорів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань «охорона здоров’я» та закладів післядипломної освіти МОЗ України 28.02.2017 року. Це забезпечить проведення відкритої фахової дискусії, що сприятиме конструктивній роботі по виконанню завдань з реформування медичної освіти в Україні.

З повагою

заступник міністра Олександр Лінчевський

Джерело інформації: www.moz.gov.ua

Залишити відповідь