Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) власним наказом від 19.07.2019 р. № 1649, який нещодавно набув чинності, внесло зміни до Положення про групи експертів МОЗ, затверджене наказом від 21.03.2017 р. № 302 (далі — Положення). Вказані зміни торкнулися виключно першого абзацу пункту 8 Положення, яким визначаються загальні вимоги до членів експертних груп відомства та структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Нові загальні вимоги до експертів розширюють коло можливих кандидатів, оскільки попередня редакція Положення передбачала призначення членами груп експертів фахівців з вищою медичною освітою за відповідною спеціальністю або науковим ступенем не нижче кандидата наук. Відтепер у даний пункт Положення додано новий абзац, згідно з яким членами експертних груп МОЗ та структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій можуть бути призначені також й особи з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я, мають сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю та стаж роботи у сфері охорони здоров’я від 7 років.

Разом з тим, попередня норма п. 8 Положення передбачала, що володіння однією з мов Європейського Союзу та участь у міжнародних науково-практичних конференціях є бажаними. Нова редакція подає інше формулювання, відповідно до якого членами експертних груп як з медичною, так і немедичною освітою можуть призначатися особи, які мають відповідний підтверджувальний документ про володіння однією з мов Європейського Союзу та брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

https://www.apteka.ua/article/517365