З текстом постанови можна ознайомитись за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2020-%D0%BF#n55